POLAK, Josip (Pepa)

POLAK, Josip (Pepa), revolucionar (Pakrac, 1913 – Potravlje kraj Sinja, 9. III. 1942). Sin Adolfov. Prije II. svj. rata bio je student veterine i agronomije u Zagrebu. Kao član SKOJ od 1933. na Veterinarskom fakultetu organizirao je više studentskih štrajkova protiv uprave fakulteta i nekih profesora. Također je organizirao štrajk radnika u kamenolomu u Ivanovcu. Djelovao je i u društvu »Svjetlost« te u radničkom sportskom udruženju »Tekstilac«. God. 1938. uhićen je i pušten zbog nedostatka dokaza. Nakon uspostave NDH po nalogu CK KPH odlazi u sjev. Dalmaciju djelujući kao zapovjednik šibenskoga partizanskog odreda, a potom komesar svilajskoga partizanskog odreda. Poginuo je kraj Potravlja u borbi protiv tal. snaga. Postavljena mu je spomen-ploča u Pakracu i na zgradi društva »Tekstilac«.

LIT.: V. Rajčević: Studentski pokret na zagrebačkom Sveučilištu između dva rata. Zagreb 1959. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.