ADLER, Slavko (Ignjo Eduard)

ADLER, Slavko (Ignjo Eduard), trgovac (Požega, 10. IV. 1894 – Auschwitz, 31. XII. 1942). Sin → Leopolda i Ivane rođ. Schrenger. U međuratnom razdoblju u Osijeku djelovao kao trgovac bojama, lakom i kemikalijama. Po osnutku NDH odveden u logor Tenja, a potkraj kolovoza 1942. u Auschwitz, gdje je stradao. S Anicom rođ. Spivak (Sovski Dol, 28. III. 1903 – Osijek, 23. X. 1941) stupio u brak 3. III. 1923. u osječkoj gornjogradskoj sinagogi; ona se po osnutku NDH priključila partizanima, zbog čega ju je ustaški sud u Osijeku osudio na smrt strijeljanjem. Njihova kći Ljerka ud. Komplita (Osijek, 1925) prebjegla je u Split, odakle se, nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključila partizanima djelujući kao bolničarka u Splitskom i Mosorskom partizanskom odredu i bolnici 19. dalmatinske divizije. Nakon II. svj. rata iselila se u Švicarsku i živi u Ženevi.

IZV.: Podaci o ulazniku Lj. Auferber i A. Young.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003.