PANETH, Branko

PANETH, Branko, ginekolog (Osijek, 17. I. 1937 − ?, Njemačka, XII. 2007). Sin Roberta i Olge rođ. Markušev. Gimnaziju je završio u Osijeku, a Medicinski fakultet u Zagrebu 1961/62. Radio je kao ginekolog u Osijeku, gdje je zaslužan za utemeljenje citološkoga laboratorija pri Ginekološko-porodiljskom odjelu Opće bolnice. Od 1970-ih živio je u Soestu kraj Dortmunda, ali je ostao u vezi s Osijekom. Za vrijeme Domovinskoga rata bio je aktivan u dopremanju medicinske pomoći. – Otac Robert, optičar (Osijek, 27. VIII. 1909 – Osijek, 18. XII. 1972). Sin Antuna i Katarine rođ. Ofner. Oženio se u nadrabinatu u Osijeku 10. III. 1935. s Osječankom Olgom rođ. Markušev (Osijek, 14. X. 1911 – ?), kćeri Pere i Marije rođ. Vizner. U međuratnom razdoblju imao je optičarsku radnju u Osijeku. II. svj. rat preživio je u njem. zarobljeništvu. Nakon rata u Kapucinskoj ul. u Osijeku nastavio je raditi kao optičar.

IZV.: AŽOO, Kartotečni listovi iz 1945. – Nadgrobni spomenik na Židovskom groblju u Osijeku. – Podaci o ulazniku D. Cepelić.

LIT.: V. Utvić: Povijest bolničkih ustanova u Osijeku od 1874–1974. Osijek 1974. – Ž. Lebl: Jevreji iz Jugoslavije, ratni vojni zarobljenici u Nemačkoj. Spomen-album. Pola veka od oslobođenja 19451995. Tel Aviv 1995. – S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.