PALOTTA, Aron

PALOTTA, Aron, rabin (?, 1776. ili 1777 – Zagreb, 1843). Bio je prvi rabin ŽOZ od 1809. do smrti. Kao ortodoksni rabin, bio je uključen u sukob reformista – neologa i ortodoksa do 1840, kad je stigao novi rabin → M. Goldmann. Tada P. formalno ostaje na mjestu zagrebačkoga rabina, potisnut u drugi plan, a djelokrug rada bio mu je ograničen. Pokopan je na groblju na Rokovu perivoju, a nakon 1876. njegovi su ostatci premješteni na novootvoreno groblje Mirogoj.

LIT.: G. Schwarz: Povijest zagrebačke židovske općine od osnutka do 50-tih godina 19. vijeka. Zagreb 1939.