PAL, Đorđe

PAL, Đorđe, pedijatar (Subotica, Srbija, 21. III. 1922 – Čakovec, 22. XII. 2000). Srednju školu završio je u Subotici. Nakon mađ. okupacije Bačke odveden je 1941. u radno-sabirne logore u Mađarskoj, gdje je neko vrijeme radio je kao radnik u tvornici, a potom je mobiliziran i poslan na ist. bojišnicu u Ukrajinu. Na putu je bio teško ranjen te je prebačen na liječenje u Budimpeštu, gdje je dočekao kraj rata. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1951/52. i 1956. specijalizirao pedijatriju. Usavršavao se u Parizu i Krakovu. Nakon kurativnoga djelovanja u Sisku i Benkovcu, od 1958. bio je prvi pedijatar Opće bolnice u Čakovcu, u kojoj je osnovao Dječji odjel, koji je vodio do umirovljenja 1987. Zaslužan je za prosvjećivanje trudnica i mladih majki, a svojim značajnim obrazovnim radom utjecao je na smanjenje smrtnosti novorođenčadi u cijelom međimurskom kraju. Njegovim zauzimanjem i organizatorskim sposobnostima borba protiv tuberkuloze i nekih drugih bolesti među dječjom populacijom bila je uključena i u akcije Svjetske zdravstvene organizacije. Surađivao je s UNICEF sudjelujući u akcijama u zap. Europi. Bio je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, suradnik uglednih znanstvenih ustanova i stručnih publikacija, a za rad i uspjehe koje je postigao bio je nagrađen visokim stručnim i javnim priznanjima, među ostalima medaljom »Ladislav Rakovac« 1981. Bio je dugogodišnji predsjednik ŽO u Čakovcu. Na njegov je poticaj postavljeno spomen-obilježje u Čakovcu (25. V. 1997) na mjestu gdje je do 21. V. 1944. stajala sinagoga, koju su srušili Nijemci. Suautor je, s Vladimirom Kapunom, rasprave Dva stoljeća židovske zajednice u Čakovcu i Međimurju, objavljene u Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj (Zagreb 1998). – Sa suprugom Mirjam rođ. Herman otac je Andreja, radiologa i žid. aktivista (Zagreb, 12. I. 1960). Nakon završene srednje škole u Čakovcu diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1986. Specijalizirao je radiologiju i radio u Županijskoj bolnici u Čakovcu. Član je Hrvatskoga liječničkog zbora, podružnica Čakovec. Od 2000. predsjednik je ŽO u Čakovcu.

LIT.: Pal, Đorđe. Tko je tko u hrvatskoj medicini. Zagreb 1994. – (Nekrolozi): V. Kapun, Novi Omanut, 9(2001) 44/45. – M. Komarčić, Ibid. – V. Jačmenica-Jazbec, Ibid. – D. O., Vjesnik, 61(2000) 19081. – Ha-kol, 2001, 69/70. – V. Kalšan: Židovi u Međimurju. Čakovec 2006. – J. i V. Kalšan: Pal, Đorđe. Međimurski biografski leksikon. Čakovec 2012.