PAJTAŠ, Adolf (Ado)

PAJTAŠ, Adolf (Ado), trgovac i poduzetnik (?, Mađarska, 1866 – Auschwitz, 1942). Sa suprugom Rozom rođ. Vajda (?, Mađarska, 1876 – Auschwitz, 1942) doselio se u Hrvatsku prije 1900. Posjedovao je trgovinu u selu Lukač kraj Virovitice. Krajem I. svj. rata zeleni kadar opljačkao je kuću i trgovinu te ih zapalio, a obitelj je pobjegla u Viroviticu. Ondje je kupio paromlin »Gizela«, modernizirao ga te je uoči II. svj. rata mogao mljeti 40 t pšenice dnevno. Po uspostavi NDH obitelj je bila djelomično zaštićena, a mlin je nastavio raditi. Dana 22. VII. 1942. vlasti su uhitile supružnike, sina Andriju, kćer Elizabetu sa suprugom Milanom Krausom (?, 1894) i njegovom majkom te ih odveli u logor Tenja kraj Osijeka, otkud su u kolovozu 1942. deportirani u Auschwitz. Iz šire obitelji spasila se jedino Elizabetina kći iz prvoga braka Valika (Valerija) Kraus-Brody (Budimpešta, 10. II. 1923), poslije udana za Egona Badera iz Virovitice; 1948. iselila se u Izrael.

IZV.: Podaci o ulazniku Z. Milo.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Z. Milo: Tako je to bilo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941–1945). S opširnim historijskim pregledom toga razdoblja. Beograd 2004. – Ž. Weiss: Židovi Virovitice i okolice 1790–2011. Virovitica 2011.