OZMO STEINER, Sida (Štajner)

OZMO STEINER, Sida (Štajner), stomatologinja (Zenica, BiH, 23. IX. 1936). Kći Alberta Ozma i Lotike rođ. Kabiljo. Gimnaziju je završila u Zenici, diplomirala stomatologiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1963, a specijalizirala stomatološku protetiku 1981. Po uspostavi NDH s obitelji je prebjegla u Mostar, odande u Selce te je bila internirana u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, s roditeljima je prebačena na oslobođeni teritorij Banije. Radila je kao stomatologinja u Domu zdravlja Republičkoga sekretarijata unutrašnjih poslova, poslije Ministarstva unutarnjih poslova, gdje je 1974−91. bila voditeljica stomatološke službe. Umirovljena je 1997. U braku s Ivanom Steinerom, ekonomistom, majka je Lee, stomatologinje (?, 1970), i Danka, grafičkog dizajnera (?, 1974), koji živi u New Yorku.

IZV.: Osobni podaci ulaznice.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.