OZER, Vilim

OZER, Vilim, žid. aktivist (? – ?). Spominje se kao jedan od najvećih prinosnika općinskoga poreza u ŽOZ 1915.