OSWALD, Julio

OSWALD, Julio, pravnik (?Zagreb, o. 1850 – ?). Sin Josefov. Doktorirao je temeljem rigoroza na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1891, a odvjetnikom je imenovan 1903. U njegovoj odvjetničkoj pisarnici u Zagrebu kao perovođa je radio budući doglavnik NDH Mile Budak, koji ga spominje u predgovoru romana Ognjište. Bio je član Hrvatske stranke prava. – Otac Josef (?, o. 1820 – ?), služio je 1848. u nadbiskupskoj gardi u Zagrebu. Povelja o tom čuvala se u ŽOZ.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27412.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 4(1930) 1. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996.