GRÜNBAUM, Ivona

GRÜNBAUM, Ivona, glumica (Šibenik, 10. VIII. 1923– 6. VI. 2010). Gimnaziju je polazila u Kotoru do 1941. Glumiti je počela 1946. u Narodnom pozorištu u Cetinju, gdje je završila i glumački tečaj. Od 1947. članica je Talijanske drame u riječkom Narodnom kazalištu, a usporedno je nastupala i u hrv. dramskom repertoaru. Od 1957. do umirovljenja 1981. članica je Zagrebačkoga gradskoga kazališta »Komedija«. Na početku karijere igrala je Oliviju u Shakespeareovoj drami Na Tri kralja, Angeliku u Krležinoj drami Gospoda Glembajevi, Agafju u Gogoljevoj Ženidbi, potom je znatnije uspjehe imala u karakternom komičarskom žanru te operetama i mjuziklima. Tumačila je Liberu u Goldonijevim Ribarskim svađama, Miss Eveline, Šjoru Petronilu i Jovanu u Tijardovićevu Splitskom akvarelu, Dolly u Brechtovoj i Weillovoj Prosjačkoj operi, Mašu u Gotovčevu Đerdanu, Simku u Nušićevoj Ožalošćenoj porodici te Julišku u njegovu Putu oko svijeta, Corneliju Stecker u Albinijevu Barunu Trenku, Žužu u Kabiljovoj Velikoj trci, Roziku Bapić u Matoševoj drami Malo pa ništa, Marfu u Kabiljovu mjuziklu Jalta, Jalta i Nežu u Freudenreichovim Graničarima.

IZV.: Osobni podaci ulaznice.

LIT.: Grünbaum, Ivona. Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2001.