OSWALD, Janko Ivan

OSWALD, Janko Ivan, pravnik (Zagreb, 1853 – Zagreb, 18. VI. 1941). Sudjelovao je 1878. kao austr. vojnik u okupaciji BiH te dobio ratnu kolajnu i spomen-kolajnu. Nakon završenoga studija prava, djelovao je kao vijećnik Stola sedmorice do umirovljenja 1920. Bio je aktivan u Društvu asimilanata »Narodni rad«. Po uspostavi NDH predao je molbu za oslobođenje od nošenja žid. znaka, kojoj je priložio fotokopije dokumenata da je služio carskom i kraljevskom domobranstvu 57. pješačke pukovnije i stekao čin natporučnika. Molba je bila odbijena. Ubrzo je preminuo.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 27283. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004.