ORNSTEIN, Otto (Oren, Hajim)

ORNSTEIN, Otto (Oren, Hajim), kemičar (Vinkovci, 7. I. 1921 – Haifa, Izrael, 3. XI. 1983). Sin Vilka i Rozalije, brat Zdenka, Lee i Mire. Srednju školu završio je u Vinkovcima. Već je u mladosti, kao i cijela obitelj, bio izrazito cionistički orijentiran. Neposredno prije Travanjskoga rata 1941. s obitelji se iz Vinkovaca iselio u Palestinu, gdje je završio studij kemije i 1947. pristupio tek osnovanoj Pokusnoj stanici za pomorsko ribarstvo u Haifi. Od 1951. bio je vršitelj dužnosti ravnatelja, a od 1963. ravnatelj te ustanove. Obavljao je istraživanja i vodio radove oko nacionalnoga vodovoda, južnoga sektora Crvenoga mora i hidrografije ist. Sredozemlja. Tijekom 1970-ih postavljao je infrastrukturu za istraživanje zagađivanja mora uljima i teškim metalima. Bio je jedan od začetnika oceanografskih istraživanja u Izraelu i voditelj odjela za veze s inozemstvom. Sudjelovao je na mnogim stručnim i znanstvenim skupovima i kongresima te objavio mnogobrojne znanstvene radove.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. T. Šalić: Židovi u Vinkovcima i okolici. Osijek–Zagreb 2002.