ORNSTEIN, Leopold Jehuda

ORNSTEIN, Leopold Jehuda, žid. aktivist (? – Zagreb, 1846). Bio je prvi predsj. ortodoksne ŽO u Zagrebu (1840 –46). God. 1842. sa zetom → Samuelom Hönigsbergom potpisao je ugovor o kupnji zemljišta za žid. groblje iza crkve sv. Petra.

LIT.: G. Schwarz: Povijest zagrebačke židovske općine od osnutka do 50-tih godina 19. vijeka. Zagreb 1939. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.