ORNSTEIN, Karlo

ORNSTEIN, Karlo, rendgenolog (Osijek, 8. X. 1894 – Osijek, 3. IX. 1970). Sin Emila i Ete rođ. Frelich. U rodnom gradu završio je Klasičnu gimnaziju, a 1912. upisao se na Medicinski fakultet u Beču, gdje je 1920. diplomirao. Za I. svj. rata mobiliziran je u austroug. vojsku te je djelovao u sanitetskim jedinicama. Kako je još za studija pokazivao zanimanje za rendgenologiju, radio je šest mjeseci u Siemensovim tvornicama. Nakon specijalizacije vratio se u Osijek, gdje je prvo imao vlastitu ordinaciju, a od 1927. radio kao rendgenolog Okružnoga ureda za osiguravanje radnika. Po proglašenju NDH upućen je sa suprugom Elvirom rođ. Grossmann i kćeri Milicom (?Osijek, 24. VI. 1928) u ekipi žid. liječnika u Banju Luku, gdje je djelovao na suzbijanju endemskog sifilisa. U rujnu 1944. priključio se partizanima te djelovao kao liječnik bolnice 5. korpusa u Sanskom Mostu i voditelj bolnice lakih ranjenika u Banjoj Luci. Nakon demobilizacije vratio se u Osijek te je od 1946. do umirovljenja 1959. bio voditelj radiološkoga odjela Opće bolnice. Odlikovan je Ordenom zasluga za narod.

LIT.: V. Utvić: Povijest bolničkih ustanova u Osijeku od 1874–1974. Osijek 1974. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003.