OPPENHEIMER, Fridrich

OPPENHEIMER, Fridrich, kemijski inženjer (Vršac ili Brčko, BiH, 1903 – logor Jasenovac, 1942). Sin Arminov. Radio je kao kemijski inženjer u tvornici vagona u Slavonskom Brodu. Na katoličanstvo je prešao 15. IX. 1941. Bio je u mješovitom braku s Marijom rođ. Certalić. Po uspostavi NDH bio je uhićen s ostalim brodskim Židovima i deportiran u logor Jasenovac. Iako je Tvornica vagona u siječnju 1942. tražila njegovo puštanje jer je prijeko potreban stručnjak, stradao je u logoru.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29140. – JUSP Jasenovac.