OFNER, Moric

OFNER, Moric, poduzetnik (Vukovar, ? – Vukovar, 1941). Brat Davida, Gabriela (?, 4. IV. 1844 – Vukovar, 8. III. 1920), Berte i Leoni. Bio je vlasnik ciglane u Vukovaru. Umro je prirodnom smrću poč. 1941.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – Podaci o ulazniku A. Pal.