OFNER, Francis (Franjo, Franja, Amir)

OFNER, Francis (Franjo, Franja, Amir), pravnik (Novi Sad, Srbija, 18. VII. 1913 – Tel Aviv, 9. III. 2011). Studirao je pravo u franc. Besançonu i švic. Lausannei. Doktorirao je temeljem rigoroza 1938. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U Kraljevini Jugoslaviji je bio aktivist cionističkoga revizionističkog pokreta te je od prosinca 1939. do travnja 1941. bio četvrti i posljednji guverner omladinskoga cionističkog udruženja »Betaro«. Sa suprugom Ilkom bio je angažiran u organizaciji pomoći ilegalnoj aliji »Af-al-pi-hen«. Ratne godine proveo je u Istanbulu, gdje je radio u amer. Birou za vojne informacije kao časnik za vezu za Balkan. God. 1945. iselio se u Palestinu, odakle je bio dopisnik mnogih svjetskih listova. Kao novinar posjetio je više od 40 država. Bio je gl. urednik izr. dnevnog lista na franc. jeziku L´information, zamjenik gl. urednika dnevnika na engleskom The Jerusalem Post, a preko svjetske medijske mreže njegovi članci objavljivani su u više od 300 listova širom svijeta (Christian Science Monitor, Observer i dr.). Predavao je povijest svjetskoga novinarstva na Sveučilištu u Tel Avivu 1957–84, bio predavač na sveučilištima u Jeruzalemu, Bonnu, Berlinu, Ženevi i gost predavač na sveučilištima u SAD. Bio je savjetnik u Međunarodnom odjelu egzekutive Histadruta 1956–60, savjetnik za tisak izraelske ambasade u Washingtonu, savjetnik delegacije Izraela pri UN 1961–62. God. 1950. dobio je amer. nagradu za mir, 1983. Orden za zasluge Savezne Republike Njemačke, a 1986. nagradu Svjetske cionističke organizacije za specijalne zasluge u dijaspori. – Supruga Ilka (Ilana, Ilona, Jelena), pijanistica i glazb. pedagoginja (Kisač kraj Novoga Sada, Srbija, 1915 – ?). Nakon početnog studija klavira kod Leontine Rosenzweig u Novom Sadu, 1933. otišla je u Beč, gdje je studirala u klasi Hedwige von Andrassy na Muzičkoj akademiji. God. 1936. vratila se u Novi Sad, a potom nastavila studij kod Svetislava Stančića u Zagrebu, koji joj je preporučio posve novu tehniku sviranja. Na tim je temeljima počela usvajati velik dio klavirske literature (Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta i dr.). Sa suprugom Francisom tijekom II. svj. rata boravila je u Istanbulu, gdje se angažirala na pomoći žid. zarobljenicima u nacističkim logorima i izbjeglicama iz Europe. Nakon rata nastanila se u Izraelu, gdje je bila cijenjena glasovirska pedagoginja. Iako nikad nije službeno radila u nekoj glazb. ustanovi, bila je savjetnica najistaknutijim izraelskim glasovirskim pedagozima.

LIT.: D. Mihalek: Odjeci hrvatske muzičke kulture u Izraelu. U: Glazba, folklor i kultura – Svečani zbornik za Jerka Bezića. Zagreb 1999. – Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 10(2002) 50. – https://www.google.hr/search?sourceid=navclient&hl=hr&ie=UTF-8&rlz=1T4ADFA_hrHR357HR357&q=francis+ofner, pristupljeno 17. I. 2013.