OEFF, Solomon (Ohef)

OEFF, Solomon (Ohef), rabin i poduzetnik (? – ?Dubrovnik, nakon 1623). Između 1583. i 1588. stanovao je u kući na Prijekom. Uložio je kapital u dubrovačke brodove. Nakon suđenja → I. Ješurunu, 12. I. 1623. otišao iz Dubrovnika i nije poznato je li se vratio. Njegov unuk → Aron Cohen oporučno je zatražio da se komentari njegova djeda objave zajedno s njegovima pod naslovom Šemen tov, što su nasljednici učinili i 1657. objavili djelo u Veneciji.

LIT.: J. Tadić: Jevreji u Dubrovniku do polovine XVII stoljeća. Sarajevo 1937. – B. Stulli: Židovi u Dubrovniku. Zagreb 1989. – V. Miović: Židovski geto u Dubrovačkoj Republici (1546–1808). Zagreb–Dubrovnik 2005.