OBLATT, Geza

OBLATT, Geza, trgovac (Vrbovec, 1882 – logor Jasenovac, 1942). Sin Jakobov. U Jurišićevoj ul. u Zagrebu imao je trgovinu izrađenom kožom. Po uspostavi NDH, 2. VIII. 1941, Ravnateljstvo za javni red i sigurnost izdalo je nalog za uhićenje cijele obitelji i odvođenje u Zagrebački zbor. Deportiran je u logor Jasenovac, gdje je vjerojatno neko vrijeme radio u industrijskim pogonima te potom stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27982.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.