NJEMIROVSKY, Benjamin (Njemirovski; Benko, Beno)

NJEMIROVSKY, Benjamin (Njemirovski; Benko, Beno), strojarski inženjer (Soroka, Ukrajina, 31. VIII. 1877 – Zagreb, 26. III. 1961). Sin Ivana (Haima), suprug Ruže rođ. Politzer (?, 1887 – Zagreb, 2. III. 1955) te otac Olge. U Hrvatsku se doselio 1891. God. 1905. zavičajnost je stekao u Ruševu kraj Požege, a od 1925. u Zagrebu. U međuratnom razdoblju bio je suvlasnik obrtnoga poduzeća »Snaga« u Radišinoj ul. te član Zagrebačke inženjerske komore. Po uspostavi NDH prijavio je imovinu i sa suprugom preuzeo žid. znak. Na ime žid. kontribucije u dva je navrata u svibnju 1941. predao zlato i gotovinu nadležnom odboru ŽOZ. U srpnju 1941. zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. Preživio je rat u Zagrebu. – Kći Olga Salzberger (Solarić), službenica (Zagreb, 23. VIII. 1911 – Zagreb, 31. III. 1939), supruga je Branka Salzbergera (Solarića). Radila je u obiteljskom obrtnom poduzeću »Snaga«.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689, 696. – HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.