NJEMIROVSKI, Zdenko (Njemirovskij)

NJEMIROVSKI, Zdenko (Njemirovskij), stomatolog (Nova Gradiška, 17. II. 1911 – Zagreb, 8. XII. 1990). Završio je studij medicine u Zagrebu, a potom je specijalizirao odontostomatologiju u Pragu. Prije II. svj. rata imao je stomatološku ordinaciju u Zagrebu. Rat je preživio izvan Zagreba, a vratio se po oslobođenju. Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu predavao je dječju i preventivnu stomatologiju, a od 1963. bio je redoviti profesor dentalne patologije. Bio je predstojnik Zavoda za dentalnu patologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu od njegova osnutka 1962. do umirovljenja 1981. Također je bio predstojnik Stomatološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Utemeljio je dentalnu patologiju u Hrvatskoj, u sklopu koje je posebno razvijao endodonciju. Jedan je od osnivača časopisa Acta stomatologica Croatica (1966) i njegov dugogodišnji gl. urednik.

IZV.: Telefonski imenik 1941.

DJELA: Endodoncija. Patologija i terapija zubne pulpe. Zagreb 1969. – Oboljenja zubne pulpe. Izabrana poglavlja. Zagreb 1972. – Klinička endodoncija (suautor). Zagreb 1987.

LIT.: Bilten ŽOZ, 1990, 13. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. − Njemirovskij, Zdenko. Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005.