NJEMIROVSKI, Stanko

NJEMIROVSKI, Stanko, kemijski inženjer (Lipovec, Rusija, 17. I. 1884 – Zagreb, 6. VII. 1962). Sin Abrahamov (Avramov). Doselio se 1893. iz Rusije. Bio kraljevski obrtni nadzornik Hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, a u međuratnom razdoblju radio je kao kemijski inženjer u tvrtki »P. Bernstein i sinovi«. Po uspostavi NDH sa suprugom Zdenkom rođ. Bernstein i kćerima Manjom i Vivianom preuzeo je žid. znak i prešao na katoličanstvo. Rat je preživio u izbjeglištvu u Italiji.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – KŽZ. – Podaci o ulazniku B. Polić.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.