NJEMIROVSKI, Mavro

NJEMIROVSKI, Mavro, službenik (?, Rusija, o. 1880 – ?, 15. V. 1930). Bio je kotarski načelnik u Osijeku ili ist. Slavoniji. Supruga Berta rođ. Spivak (?, 1894 – ?) udajom je stekla zavičajnost u Osijeku. Kao udovica živjela je 1941. u Zagrebu s kćerima Nadom (?, 1920) i Mirom. U svibnju 1942. s kćeri Nadom je izbačena iz stana u Januševečkoj ul., a pokućstvo popisano i procijenjeno kako bi se moglo predati D. M., zrakoplovnom časničkom namjesniku, koji se uselio u njihov stan. Preživjela je rat s kćerima vjerojatno na partizanskom teritoriju. – Kći Mira (Osijek, 1923 – ?), po uspostavi NDH iz Osijeka je prebjegla u Hrvatsko primorje te bila internirana u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključila se partizanima i djelovala kao nastavnica u partizanskoj osnovnoj školi u Lokvama.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29378.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.