NJEMČIĆ, Milan

NJEMČIĆ, Milan, veterinar (?, 1864 – Zagreb, 4. VI. 1931). U Zagreb se doselio s obitelji 1913. te djelovao kao kraljevski veterinarski nadzornik, zaslužan za unapređenje stočarstva na području Bjelovarsko-križevačke županije. Bio je član asimilantskog društva »Narodni rad« 1920-ih. Po uspostavi NDH njegova udovica Olga (Križevci, 1872 – Zagreb, 4. VIII. 1956) i sin Pavao (Križevci, 5. VII. 1897 – Zagreb, 9. XI. 1990) bili su pod zaštitom Slavka Kvaternika. Sin se 1944. priključio partizanima djelujući u 10. korpusu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27909.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.