NJEMČIĆ, Bogdan (Deutsch)

NJEMČIĆ, Bogdan (Deutsch), pravnik i žid. aktivist (Zagreb, 30. VI. 1885 – Zagreb, 13. I. 1963). Sin knjižara → Alberta Deutscha i Elvire rođ. Stern. U nepoznato doba prvotno prezime Deutsch promijenio je u Njemčić. Maturirao je 1903. na I. klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, gdje je na Pravnom fakultetu doktorirao temeljem rigoroza 1909. Dopuštenje za obavljanje odvjetničkoga zvanja prvi je put dobio 1914, te ponovo 1917. od kraljevske banske vlasti. Od 1920. imao je vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu, u Đorđićevoj i potom Boškovićevoj ul. Sudjelovao je u radu HGZ, pjevačkoga društva »Lisinski«, i Sokolske župe »Strossmayer«. Bio je član društva asimilanata »Narodni rad«, a ranih 1920-ih njegov tajnik. Po uspostavi NDH sa suprugom Anom rođ. Jakupović, »arijevkom«, preuzeo je žid. znak, a 1942. brisan je iz Odvjetničkoga imenika. Preživio je rat, vjerojatno u Zagrebu, djelomično i zahvaljujući zaštiti Blaža Lorkovića. Nakon rata bio je sudac Vojnoga suda.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29219. – KŽZ. – Podaci o ulazniku R. Grgec. – ŽOZ, Knjiga umrlih.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 1(1927) – 15(1941). – J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – Bilten ŽOZ, 1989, 12. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996. – I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj 2. Zagreb 2004.