NUSSBAUM, Dragutin

NUSSBAUM, Dragutin, inženjer (Ludbreg, 2. VI. 1889 – Auschwitz, 1942–1943). Sin Ezekiela i Emilije. Od 1915. do 31. I. 1919. bio je zaposlen kao upravitelj radionica za popravak oružja i vojničkoga pribora u Zagrebu. U međuratnom razdoblju bio je strojarski inženjer i vlasnik poduzeća »Teksimport« d. d. God. 1929. predočio je Državnim željeznicama Kraljevine Jugoslavije svoj izum »Signal-aviso«, koji automatski daje signal »pozor« s parnom zviždaljkom na mjestima gdje je vid zapriječen (na putnim prijelazima, ulazima u tunel i dr.). Izum je pregledala komisija i dala povoljno mišljenje, ali čini se da nije bio primijenjen. Po uspostavi NDH zatražio je arijska prava te morao prijaviti imovinu. Sa suprugom Fajgom rođ. Glaser (Sierpc, Poljska, 1912 – Auschwitz, 1942–1943) preuzeo je žid. znak i prešao na katoličanstvo. Dana 31. VII. 1941. dostavio je svoj izum, sada pod nazivom »Aviso-aparat« Ministarstvu prometa i javnih radova. Izum su u listopadu 1941. prihvatile Hrvatske državne željeznice kao koristan za napredak i povećanje sigurnosti prometa te je određena lokomotiva za obavljanje pokusa. U studenom je stiglo odobrenje državnoga tajnika da se aparat izradi u radionici Državnih željeznica u Zagrebu, a on je 15. XI. 1941. dobio dozvolu da do opoziva može nesmetano raditi na svojim izumima te propusnicu za pristup u radionicu s valjanošću od dva mjeseca. Poslije je ipak uhićen i sa suprugom najvjerojatnije u kolovozu 1942. ili svibnju 1943. deportiran u Auschwitz, gdje su oboje stradali.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28570. – KŽZ. – Popis žrtava.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.