NOVIĆ, August (Novak)

NOVIĆ, August (Novak), veterinar (Križevci, 15. II. 1876 – logor Jasenovac, 1942). Sin Albertov. God. 1896. prezime je promijenio u Nović. Od 1899. do umirovljenja bio je gradski veterinarski savjetnik u Zagrebu. Po njegovim uputama izrađeni su nacrti za zagrebačku klaonicu i stočno sajmište; bio je jedan od glavnih pokretača njihove izgradnje. U braku s Cecilijom rođ. Weiser imao je sina Feodora te je cijela obitelj 7. II. 1939. u župi sv. Marka u Zagrebu prešla na katoličanstvo. Po uspostavi NDH zatražio je od Ustaškoga redarstvenog povjerenstva priznanje arijskih prava. Pri tom se pozivao, među ostalima, na zagrebačkoga gradonačelnika Ivana Wernera, koji je hvaleći njegov trud pri izgradnji gradske klaonice istaknuo kako bi se ondje, u znak priznanja, njegovo ime trebalo istaknuti na vidljivom mjestu. Dana 28. V. 1941. odobreno mu je nenošenje žid. znaka te je sa suprugom dobio arijska prava. U lipnju 1941. bio prisiljen prijaviti imovinu, a ubrzo je uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. – Sin Feodor, građevinski inženjer i poduzetnik (Zagreb, 17. VI. 1907 – logor Jasenovac, 1942). U međuratnom razdoblju u Zagrebu je vodio vlastito građevno poduzeće i bio član Zagrebačke inženjerske komore. Po uspostavi NDH prijavio je imovinu i bio upisan u Kartoteku židovskoga znaka, no ne zna se je li znak preuzeo. Iako je u srpnju 1941. zaveden u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka, ubrzo je bio uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – HDA, Ponova, Varia. – HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941; 41, 112. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27166. – KŽZ. – Popis žrtava.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.