NOVALIĆ, Đuro (Juraj)

NOVALIĆ, Đuro (Juraj), književni povjesničar (Subotica, Srbija, 1938 – Zagreb, 2. II. 2000). Sin Franje (? – Zagreb, 17. XII. 1991) i Eve rođ. Handelsman (Budimpešta, 1915 – Zagreb, 8. V. 1973). Iz Beograda, gdje mu je otac radio kao činovnik željezničke direkcije, nakon Travanjskoga rata došao je u Zagreb. Iako je bio kršten pri rođenju, kao sin Židovke uveden je u evidenciju Ministarstva gospodarstva NDH. Maturirao je na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 1957, te diplomirao na Filozofskom fakultetu, gdje je 1964. doktorirao tezom Mađarska i Hrvatska Zrinijada s komparativnog stajališta. Od 1963. bio je asistent na predmetu Komparativna povijest hrvatske književnosti, potom 1970. docent, a od 1977. izvanredni profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

DJELA: Mađarska i hrvatska »Zrinijada«. Zagreb 1967.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689.