NOVAK, Zdenka

NOVAK, Zdenka, anglistica (Zagreb, 26. XI. 1919 – Haifa, Izrael, 23. XII. 2003). Kći → Lavoslava Steinera. God. 1940. udaje se za komunističkog simpatizera → M. Brichtu. Po uspostavi NDH sa suprugom je preuzela žid. znak, a u lipnju 1941. s obitelji je odvedena u sabirni logor na Zagrebačkom zboru. Suprug, roditelji i sestra Mira ubijeni su u ustaškim logorima (Pag, Jasenovac), a nju je iz logora izveo ustaški povjerenik u poduzeću njezina oca. Bježi na Sušak, postaje članica SKOJ i priključuje se partizanima. Djeluje kao šifrant u Glavnom obavještajnom centru u Otočcu, u uredništvu partizanskih novina u Glini i Topuskom te s engleskoga prevodi Churchillove govore u brit. parlamentu, koje objavljuje partizansko glasilo Naprijed. U studenom 1948. u prvoj legalnoj aliji iz Jugoslavije s drugim suprugom, pravnikom Zvonkom Novakom, odlazi u Izrael. Diplomirala je i magistrirala engleski jezik i literaturu na Filozofskom fakultetu u Haifi i predavala engleski jezik. U svojim memoarima dojmljivo je opisala prilike u Zagrebu neposredno nakon proglašenja NDH. – Suprug Zvonko Novak (Mattersdorfer, Zvonimir), pravnik (Karlovac, 17. IX. 1905 – Haifa, Izrael, o. 1995). Sin Šmuela (Samuela, Šandora) i Tereze. U nepoznato doba promijenio je prezime u Novak. Doktorirao je 1934. temeljem rigoroza na Pravnom fakultetu u Zagrebu te je 1934–35. bio odvjetnički vježbenik u Zagrebu i u Križevcima. Odvjetnikom je imenovan 1935. i u Zagrebu je u Ul. kraljice Marije otvorio vlastiti odvjetnički ured. Za Travanjskoga rata mobiliziran je u jugoslav. vojsku, no ubrzo je bio zarobljen te je rat preživio u njem. zarobljeništvu. S prvom suprugom Teom rođ. Šaj upisan je u Kartoteku židovskog znaka te je ona znak preuzela i za njega i stradala u Holokaustu. Brisan je iz Odvjetničkog imenika 30. VI. 1942. u akciji »čišćenja« Židova iz pravosuđa NDH. Vratio se u Zagreb 1945, a 1948–49. u velikoj se aliji iselio u Izrael s drugom suprugom Zdenkom, s kojom ima sina Daniela, sveučilišnog profesora u Syracusi u SAD.

DJELA: When Heaven’ s Vault Cracked. Zagreb Memories. Braunton 1995.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 687. – KŽZ. – Podaci o ulazniku M. Steiner-Aviezer.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 4(1930) 9; 5(1931) 1; 10(1937) 1. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. Ha-kol, 1995, 41/42. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – J. Kodet: Lik Židova u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Novi Omanut, 27(2009) 96.