NOVAČIĆ, Josip

NOVAČIĆ, Josip, tipograf (Stari Majdan, BiH, 1914 – Zagreb, poč. 1943). U međuratnom razdoblju bio je član KPJ i aktivist revolucionarnoga pokreta. Od 1938. radio je u partijskoj tehnici Mjesnoga komiteta KPH u Zagrebu. Vlasti NDH otkrile su ga 6. X. 1942. i poč. 1943. ubile.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.