NOSCHKES, David (Noškes)

NOSCHKES, David (Noškes), poduzetnik (Lavov, Ukrajina, 1872 – logor Jasenovac, 1941). Sin Simona (New York, 1845 – ?) i Debore rođ. Vetter (Lavov, Ukrajina, 1848 – ?). Živio je u Petrinjskoj ul., a potom u Derenčinovoj ul. u Zagrebu. Bio je čelnik parobrodskoga društva »Schenker & Company« sa sjedištem u zagrebačkoj Ilici. Po uspostavi NDH, u kolovozu 1941, prešao je na katoličanstvo i predao molbu za dobivanje arijskih prava. Uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. – Njegova je supruga Charlotta, kći trgovca Sigmunda Eichrona (?, 1841 – ?), koji se u Slavonski Brod doselio iz Slovačke i Roze rođ. Wohlheim (Cernik, 1853 – ?). Po uspostavi NDH deportirana je u logor Đakovo, gdje je stradala. – Sin Louis (Lujo), pravnik (Sarajevo, 19. XII. 1904 – logor Jasenovac, 1941). Gimnaziju i Pravni fakultet pohađao je u Zagrebu, gdje je 1928. doktorirao temeljem rigoroza. Kao odvjetnički vježbenik 1929. radio je u uredu Siegfrieda Perlberga u Zagrebu. Odvjetnikom je imenovan 1933. te je vodio odvjetnički ured u Petrinjskoj ul. Uhićen je u svibnju 1941. i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. Brisan je 1943. iz Odvjetničkoga imenika.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 28582. – JUSP Jasenovac.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 3(1929) 5; 11(1937) 1. – Bilten ŽOZ, 1989, 12. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – http://www.crt-ii.org/index.phtm, pristupljeno 15. I. 2013.