NICK, Alfred

NICK, Alfred, liječnik (Sarajevo, 20. V. 1902 – Zagreb, 28. IV. 1996). Sin Ignaca i Klare rođ. Zauderer. Osnovnu školu i gimnaziju najvjerojatnije je završio u Sarajevu, a na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1926. Dopuštenje za obavljanje liječničke prakse dobio je 1931. od Liječničke komore u Zagrebu, gdje je djelovao u Gradskom fizikatu, a istodobno je do 1941. imao vlastitu ordinaciju opće prakse u Draškovićevoj ul. Po uspostavi NDH sa suprugom Lizzy (Jelisava, Lizzi, Licika) rođ. Kollmann (Koprivnica, 21. III. 1903 – Zagreb, 19. VI. 1994) i sinovima → Stankom i Natkom preuzeo je žid. znak te dobio otkaz. U ljeto 1942. u ekipi žid. liječnika poslan je u Visoko u BiH, gdje je djelovao na suzbijanju endemskoga sifilisa, ali se ubrzo pridružio partizanima. Nakon rata bio je upravitelj Vojne bolnice u Zagrebu do umirovljenja u činu pukovnika. Bio je suradnik u Leksikonu zdravlja (Zagreb 1937). Dio sjećanja objavio u knjizi Bili smo partizani (Zagreb 1982). Sin Natko (?, 1928 – Drvar, BiH, 25. V. 1944), učenik I. klasične gimnazije u Zagrebu, poginuo je za vrijeme njem. desanta na Drvar. – Alfredov otac Ignac (Isak), pravnik (Lavov, Ukrajina, 19. I. 1867 – Zagreb, 28. V. 1942). Studij prava završio je u Lavovu. U Sarajevo se doselio 29. X. 1897, i ondje postao nadsavjetnik Vrhovnoga suda. U doba uspostave NDH kao umirovljenik je živio kod sina Alfreda u Zagrebu, gdje je umro 1942. u Vinogradskoj bolnici. Njegova supruga Klara rođ. Zauderer (Wieliczka kraj Krakova, Poljska 1880 – Unđica, BiH, 1944) kao dvogodišnjakinja se s ocem liječnikom doselila u BiH. Nijemci su je strijeljali 1944. u selu Unđica.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: G. Nikoliš: Korijen, stablo, pavetina. Memoari. Zagreb 1980. − M. D. Grmek i V. Dugački: Hrvatska medicinska bibliografija. Opis tiskanih knjiga i članaka s područja humane i veterinarske medicine i farmacije, koji se odnose na Hrvatsku, sv. 3, 1918–1940. Zagreb 1984. – Bilten ŽOZ, 1989, 12; 1990, 13. – Obitelj. Zagreb 1996. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.