NEUTRA, Josip

NEUTRA, Josip, strojarski inženjer (Zagreb, 1901 – ?). U međuratnom razdoblju bio je strojarski inženjer u Tvornici vagona, strojeva i mostova u Slavonskom Brodu i član Zagrebačke inženjerske komore. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. U siječnju 1942. bio je uhićen, ali je Tvornica vagona tražila njegovo puštanje jer je bio potreban kao voditelj odjela za parno grijanje i gradnju kotlova, a i majka mu je bila »arijevka«. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29047.