ADLER, Moritz (Mavro)

ADLER, Moritz (Mavro), žid. aktivist i gospodarstvenik (? – ?). Krajem XIX. i poč. XX. st. spominje se kao ugledni osječki građanin i žid. aktivist te član predsjedništva ŽO u Osijeku. Bio je član Hevre Kadiše i cionist. Suosnivač je Tvornice likera i ruma u Osijeku (1873).

IZV.: Izvještaj Predsjedništva ŽO u Osijeku za god. 1897, 1898. i 1899. – JIM.

LIT.: Židovska smotra, 4(1909) 3/4. – Lj. Dobrovšak: Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata. Osijek 2013.