NAHMAN-PREMERU, Sonja

NAHMAN-PREMERU, Sonja, publicistkinja (?, 1904 – ?, 1986). Živjela je u Zagrebu 1950-ih i pisala o žid. temama u Jevrejskom almanahu. Sin Jovan Premeru živi u Beogradu u braku s Donatom rođ. Hrupelj.

LIT.: Jevrejski almanah, 1955–1956.