NAGY, Štefanija

NAGY, Štefanija, revolucionarka (Dalj, 1911 – Osijek, 23. X. 1941). Po uspostavi NDH priključila se ilegalnom antifašističkom pokretu i materijalno ga potpomagala. Njezino djelovanje ubrzo je otkriveno i prijeki Ustaški sud u Osijeku osudio ju je na smrt strijeljanjem. Pokopana je na mjestu strijeljanja u Gradskom vrtu.

IZV.: Ured Državne uprave Osječko-baranjske županije, Matični ured Osijek, Matična knjiga Židova, Nadrabinat u Osijeku, Matična knjiga umrlih 1903–1947.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.