NAGY, Andrija

NAGY, Andrija, poduzetnik (Osijek, ? – ?Auschwitz, 1942). S Danilom Ronom osnovao je 1925. tvornicu farmaceutske kartonaže i papirnate robe »Pharmacia«. God. 1941. poduzeće je podržavljeno, a vlada NDH prodala ga je novom vlasniku. Deportiran je 1942. vjerojatno u Auschwitz, gdje je stradao. Unatoč tomu nakon rata je presudom Okružnoga narodnog suda u Osijeku broj Kz-236/45 osuđen s poslovnim partnerom Danilom Ronom zbog privredne suradnje s okupatorom na konfiskaciju cjelokupne imovine.

LIT.: J. Malbaša: Povijest tiskarstva u Slavoniji. Zagreb 1978. – M. Gardaš: Konfiskacije osječkih poduzeća poslije Drugog svjetskog rata. Ha-kol, 2000, 63/64.