NADAŠI, Hinko

NADAŠI, Hinko, poduzetnik (Čakovec, 1. IX. 1898 – ?). U braku s Jozefinom imao je sina Petera (?, 1934). Bavio se nakupom, preradom i trgovinom drva te bio suvlasnik poduzeća »Oskar Freundlich«, trgovine građevnim materijalom, šumskim proizvodima te gorivim drvom na veliko s poslovnicom na Jelačićevu trgu u Zagrebu. Po uspostavi NDH, u lipnju 1941, dobio je dozvolu za slobodno kretanje jer je organizirao isporuke drva za njem. vladu te je za njega pri vlasti intervenirao njem. privredni izaslanik u Zagrebu. Na ime žid. kontribucije predao ŽOZ zlatnine u vrijednosti od 10 000 din. i 20 000 din. gotovine. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27450.