NADAŠI, Franjo (Nadasy)

NADAŠI, Franjo (Nadasy), dirigent i glazb. pedagog (Čakovec, 1. VIII. 1906 – Zagreb, 19. IV. 1987). Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1932. položio je ispit za kapelnika salonskoga orkestra. Davao je poduku iz violine te je 1931–41. bio zborovođa željezničarske glazbe u Varaždinu. Po uspostavi NDH sa suprugom Gizelom i kćeri Ljerkom prebjegao je u Hrvatsko primorje te je bio interniran u logor u Kraljevici, gdje je vodio mali orkestar, i Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključio se partizanima. Bavio se kulturnom djelatnošću na oslobođenom području Banije i u Slavoniji, gdje je sudjelovao u radu Kazališne družine. Nakon rata ravnao je orkestrom Gradskoga kazališta »August Cesarec« te orkestrom JNA u Varaždinu. – Supruga Gizela rođ. Goldberger, trgovkinja (Nagykanizsa, Mađarska, 1904 – Zagreb, 19. X. 1989). U međuratnom razdoblju imala je trgovinu mješovitom robom u Varaždinu. Po uspostavi NDH sa suprugom i kćeri prebjegla je u Hrvatsko primorje te bila internirana u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. U rujnu 1943. priključila se partizanima djelujući kao tajnica Kazališne družine Okružnoga odbora Jedinstvenoga narodnooslobodilačkog fronta na oslobođenom području.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 651.

LIT.: Varaždinske novosti, 4(1932) 119, br. 143, br. 160, br. 162. – K. Filić: Glazbeni život Varaždina. Varaždin 1972. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.