NADAI, Aleksandar

NADAI, Aleksandar, strojarski inženjer (Budimpešta, 20. I. 1901 – ?). Podrijetlom je iz ist. Slavonije. U braku s Anom imao je kćer Agathu-Ellen. Kao mađ. državljanin doselio se u Zagreb 1940. i prodao patent za prevođenje pogonskog remena s kotača na kotač poduzeću Lea Weinbergera.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689.