MÜLLER, Oskar

MÜLLER, Oskar, službenik (Pakrac, 28. VIII. 1871 – Auschwitz, 1943). Sin Vilima i Agneze rođ. Deutsch. Živio je do 1919. u Požegi, gdje je stekao zavičajnost. Prešao je 1913. na evangeličku vjeru. Do I. svj. rata bio je veletrgovac, a 1919. zaposlio se kao službenik Prve hrvatske štedionice u Zagrebu i postao zamjenik ravnatelja do umirovljena 1929. Bio je dioničar poduzeća »S. Smidek i sinovi« d. d. iz Nove Gradiške, koja je 1941. bila u likvidaciji. U prijavi imovine vlastima NDH u lipnju 1941. naveo je da je vlasnik stambene dvokatnice u Trenkovoj ul. Molba za nenošenje žid. znaka bila je odbijena. Uhićen je u svibnju 1943. i u posljednjoj velikoj deportaciji zagrebačkih Židova odveden u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 688. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28439.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.