GROSSMANN, Aleksandar (Alexander, Alex)

GROSSMANN, Aleksandar (Alexander, Alex), fizičar (Zagreb, 5. VIII. 1930). Sin → Maksa i Marije Ivane rođ. Horvat, posinak Štefanije Winter-Grossmann. Osnovnu školu završio je u Zagrebu te se potom upisao u I. mušku realnu gimnaziju u Zagrebu. Nakon uspostave NDH prekinuo je školovanje. Iako je s ocem, pomajkom i polusestrom prešao na katoličanstvo, morao je preuzeti žid. znak. S obitelji je prebjegao na područje pod nadzorom tal. okupacijskih snaga, odakle su se preko Hrvatskoga primorja prebacili u Montecatini Terme u Italiji, gdje su boravili do kapitulacije Italije u rujnu 1943. Zatim je otišao u Ženevu, gdje je uz pomoć amer. židovske organizacije JOINT završio 6. i 7. razred gimnazije. Nakon II. svj. rata vratio se u Zagreb, gdje je maturirao. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu diplomirao je 1952. matematiku i zaposlio se u Institutu »Ruđer Bošković«, gdje je 1952–55. surađivao s inozemnim posjetiteljima. God. 1955. u SAD je pohađao doktorski studij kod Alberta Einsteina. Zatim se vratio u Zagreb, no ubrzo se iselio u Francusku, gdje je na Université de laMéditerranée Aix-Marseille II u kampusu Luminy u Marseilie predavao fiziku čvrstih stanja, a potom u Parizu radio kao direktor istraživanja u Laboratoire Statistique et Génome. Bavi se pretežito analizom pulsnih funkcija objavljujući radove u BMC Bioinformatics (2007), Annals of Combinatorics (2005), Comput Biol Chem (2005) i Journal of Computational Biology (2001).

IZV.: Podaci o ulazniku V. Stipetić.

LIT.: 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu. Spomenica PMF, 21. travnja 1876.–21. travnja 1996. Zagreb 1996. – http://stat.genopole.cnrs.fr/members/agrossmann/welcome, pristupljeno 2. III. 2012.