MARKOVIĆ, Herman

MARKOVIĆ, Herman, obrtnik (Certeze, Rumunjska, 3. XII. 1893 – ?). U međuratnom razdoblju bio je vlasnik poduzeća za proizvodnju trikotaže »Vunatrikot« u Zagrebu, u koji se doselio 1912. sa suprugom Fanikom rođ. Knaker, s kojom je imao djecu Hinka (? Zagreb, 1921), Branku (? Zagreb, 1922), Josipa (? Zagreb, 1924) i Renatu (? Zagreb, 1929). Hinko je 1941. ubijen u Jadovnu. Daljna sudbina H. i drugih članova obitelji je nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.