ADLER, Koloman

ADLER, Koloman, inženjer (?, 1894 – logor Jasenovac, 24. XII. 1941). U međuratnom razdoblju bio inženjer u Pakracu s ovlastima za izvođenje javnih geodetsko-geometarskih radova i član Zagrebačke inženjerske komore. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, zaveden je u popis vlastima NDH neophodno potrebnih stručnjaka. Ubrzo je ipak deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao sa suprugom Jozefinom te djecom Otom i Jelicom.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.