MARBERGER, Mavro

MARBERGER, Mavro, posebnik (Lovćenac, Srbija, 1. XII. 1863 – ?, Njemačka, 1942). Sin Vilimov. Zavičajnost je stekao u Vinkovcima, odakle se 1924. doselio u Zagreb. Bio je u braku s Rozom rođ. Hahn (Szegszárd, Mađarska, 1869 – ?). Nakon uspostave NDH na ime žid. kontribucije dao je 500 din. u gotovini i 6025 din. protuvrijednosti u zlatu. Vjerojatno je, zajedno sa suprugom, stradao u nekom od njem. logora.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 686.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.