MAESTRO, Samuel

MAESTRO, Samuel, trgovac (? – Dubrovnik, ?). Posjedovao je trgovinu na Placi u Dubrovniku od 1623. do 1628. Iako se položaj dubrovačkih Židova nakon presude → I. Ješurunu pogoršao, nije, poput drugih, napuštao svoju trgovinu. Poč. 1640-ih živio je u getu (danas Boškovićeva ul.) te dograđivao svoje stanove od kojih je jedan izlazio na Placu. S braćom Aronom i Eleazarom Cohenom vodio je od 1632. uspješno trg. društvo, koje je posredovalo u najvećem dijelu tadašnje tranzitne trgovine žid. trgovaca u Osmanskom Carstvu, Anconi i Veneciji.

LIT.: V. Miović: Židovski geto u Dubrovačkoj Republici (1546–1808). Zagreb–Dubrovnik 2005.