MAESTRO, Mojsije Vita

MAESTRO, Mojsije Vita, pravnik (Dubrovnik, prije 1850 – Dubrovnik, 1874). Sin dubrovačkoga pisara Isaka. Spominje se kao jedan od prvih fakultetski obrazovanih dubrovačkih Židova. U matici umrlih 1874. zapisan je kao privatni profesor trg. prava u Veneciji.

LIT.: Đ. Orlić: Iz života dubrovačkih Jevreja u XIX. vijeku. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1971, 1.