ADLER, Herman

ADLER, Herman, talmudist (Bratislava, 20. II. 1906 – ?Auschwitz, ?1942). Sin Sigmundov. Doselio se u Zagreb 1930. iz Bratislave sa suprugom Josipom rođ. Knaker. Po uspostavi NDH morao je prijaviti imovinu Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, u kojoj je naveo da kao privatni učenjak živi od dohotka svoje supruge, koja ima veziljsku radionicu u Radićevoj ul. Oboje su najvjerojatnije deportirani u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.