LIPA, Filip

LIPA, Filip, potpukovnik (Městec Králové, Češka, 21. VI. 1874 – logor Jasenovac, 1942). Sin Josipov. U Vukovar se doselio 15. I. 1896. iz Češke. Zavičajnost je stekao u Osijeku. U međuratnom razdoblju sa suprugom Idom rođ. Körner živio je u Zagrebu. Umirovljen je prije izbijanja Travanjskoga rata. Po uspostavi NDH supružnici su prešli na evangeličku vjeru. Ubrzo je bio uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. Supruga je stradala u nepoznatom logoru. – Sin Josip, dermatovenerolog (Sombor, Srbija, 1902 – ?). Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1926/27. Po uspostavi NDH prebjegao je u Split, odakle se u siječnju 1943. priključio partizanima djelovao kao liječnik u bolnici na Biokovu, referent saniteta 5. dalmatinske brigade, liječnik u bolnici 3. sandžačke divizije, referent saniteta Durmitorskoga partizanskog odreda, liječnik u bolnici 2. proleterske divizije, voditelj dermatovenerološkoga odjela bolnice Vojnoga područja Šibenik te upravitelj Pokretne poljske kirurške bolnice 2. armije.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 685. – KŽZ

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.