LEVI, Josef

LEVI, Josef (Sarajevo, 1924 – ?Dalmacija, IX. 1943). Sin Mošin. Po uspostavi NDH kao učenik u Splitu bio je član SKOJ i udarnih grupa. Iako je pobjegao prije uhićenja, u listopadu 1941. tal. vlasti su ga u odsutnosti osudile na 20 godina zatvora. Od 1943. borac je u Mosorskom partizanskom odredu. Poginuo je krajem rujna 1943. u borbi protiv Nijemaca.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.